Καλωσήλθατε!

  • ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ &ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
  •  ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  •  ΚΛΑΔΟΣ MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  •  ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
  • ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οργάνωση (organizing) είναι η διαδικασία αναάπτυξης ενός συστηματικού τρόπου συνδυασμού των φυσικών πόρων των ανθρώπινων πόρων και της τεχνολογίας για την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων της επιχείρησης (ικανοποιητικό επίπεδο πωλήσεων, απρόσκοπη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας, εξασφάλιση νομιμότητας, ανάλυση και πληροφόρησης για λήψη αποφάσεων, και ικανοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, κερδοφορία).

 

One thought on “Καλωσήλθατε!

Comments are closed.