ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Αγαπητοί συνεργάτες στα πλαίσια της προσπάθειας βελτίωσης του μάνατζμεντ της εταιρείας σας παρουσιάζω αυτό το σύντομο συμβουλευτικό σημείωμα, που αναφέρεται στην οργάνωση του λογιστηρίου, με σκοπό την απόκτηση από τα μέλη της διοίκησης αλλά και των εμπλεκομένων στελεχών, σαφέστερης και σφαιρικότερης αντίληψης για τις λειτουργίες του λογιστιρίου και τις αρμοδιότητες των ανθρώπων που το στελεχώνουν .
Για να επιτύχει καλύτερα το στόχο της η παρούσα ενημέρωση, χωρίς απ’ την άλλη να κουράσει τους αποδέκτες, θεώρησα αναγκαίο να χωριστεί το περιεχόμενο στα εξής τμήματα :

Α) Τμήμα πρώτο : Σύντομη αναφορά στις έννοιες οργανισμός – επιχείρηση.
Β) Τμήμα δεύτερο : Σύντομη αναφορά στην έννοια της οργάνωσης – Συνοπτικό οργανόγραμμα της επιχείρησης .
Γ) Τμήμα τρίτο: Οργάνωση του λογιστηρίου.

a) Έννοια της λογιστικής και αποστολή λογιστηρίου στην επιχείρηση.
b) Οργανόγραμμα λειτουργών του λογιστηρίου.
c) Ανάλυση των λειτουργιών του λογιστηρίου.
d) Πορεία λογιστικών εργασιών.

Δ) Τμήμα τέρτατο : Παρατηρήσεις επισημάνσεις.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Όταν δύο ή περισσότεροι άνθρωποι δουλεύουν μαζί για να πετύχουν ένα ομαδικό αποτέλεσμα τότε υπάρχει ένας οργανισμός (Dr. Montanna & Dr. Charnow).

Η επιχείρηση είναι ένας οργανισμός ο οποίος επιδιώκει κυρίως το κέρδος ( άλλα οχι μόνο) διαμέσου της ικανοποίησης των αναγκών της αγοράς ( προμήθεια της αγοράς με αγαθά και υπηρεσίες ), συνδυάζοντας και αξιοποιώντας τους φυσικούς πόρους, τους ανθρώπους πόρους, τα κεφάλαια και την επιχειρηματικότητα (συντελεστές παραγωγής) .

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ

Η οργάνωση είναι έννοια που αποτελεί υποσύνολο της έννοιας διοίκηση (management), έτσι για νατην κατανοήσουμε καλύτερα πρέπει να έχουμε μια ιδέα για τον όρο διοίκηση . Μάνατζμεντ είναι οτρόπος καθορισμού στόχων και συνδυασμού των συντελεστών για την επίτευξη τους (ορισμός Χ. Σ) .

Η τέχνη του μάνατζμεντ έγκειται στο κάνεις πράγματα, να πετυχαίνεις πράγματα μέσω άλλων (αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε).

Οργάνωση (organizing) είναι η διαδικασία αναάπτυξης ενός συστηματικού τρόπου συνδυασμού των φυσικών πόρων των ανθρώπινων πόρων και της τεχνολογίας για την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων της επιχείρησης (ικανοποιητικό επίπεδο πωλήσεων, απρόσκοπη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας, εξασφάλιση νομιμότητας, ανάλυση και πληροφόρησης για λήψη αποφάσεων, και ικανοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, κερδοφορία).