ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

"Όταν δύο ή περισσότεροι άνθρωποι δουλεύουν μαζί για να πετύχουν ένα ομαδικό αποτέλεσμα τότε υπάρχει ένας οργανισμός"

(Dr. Montanna & Dr. Charnow).

office

Χ.ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  • ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
  • ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  • ΚΛΑΔΟΣ MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
  • ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

 

Εξωτερικές φορολογικές εργασίες

Εκπροσώπηση σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε πληρωμή φόρων, πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών, ενάρξεις, μεταβολές, διακοπές επαγγέλματος φυσικών και νομικών προσώπων, και στοιχείων της κάθε επιχείρησης.

Επίσης, μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην αίτηση και παραλαβή πιστοποιητικών από τα Πρωτοδικεία Αθηνών-Πειραιώς, στην έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων, στην θεώρηση πίνακα ωρών εργασίας, στη κατάθεση αναγγελίας πρόσληψης προσωπικού καθώς και στην εγγραφή εργαζομένων στον ΟΑΕΔ.