Χ.ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ -- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

"Όταν δύο ή περισσότεροι άνθρωποι δουλεύουν μαζί για να πετύχουν ένα ομαδικό αποτέλεσμα τότε υπάρχει ένας οργανισμός" (Dr. Montanna & Dr. Charnow).
 • ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ &ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  > Ίδρυση & οργάνωση επιχειρήσεων
  > Τήρηση βιβλίων
  > Φοροτεχνικά – εργατικά – κοστολόγηση
  > Προληπτικός έλεγχος ορθής εφαρμογής της φορολογικής της εργατικής &της ασφαλιστικής νομοθεσίας
  > Μετατροπ ές συγχωνεύσεις
  > Αξιολόγηση επενδύσεων

 • ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  > Επιχειρηματικός στρατηγικός σχεδιασμός , προγραμματισμός δρασης
  > Διάγνωση &θεραπεία προβλημάτων
  > Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων ( αξιολόγηση- εκπαίδευση κ.λ.π )
  > Προγραμματισμός εκροών –εισροών /ταμειακών ροών
  > Εφαρμογές διοίκησης ολικής ποιότητας – ISO
  > Οργάνωση υπηρεσιών αποθήκευσης & εφοδιασμού (LOGISTIC SERVICES)
  . Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

 • ΚΛΑΔΟΣ MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  > Ανάλυση ευκαιρίων εύρενα –επιλογή αγορών στόχων
  > Σχεδιασμός & εφαρμογή προγραμμάτων MARKETING (Έρευνα αγοράς,προώθησης πωλήσεων κ.λ.π)
  > Οργάνωση εκδηλώσεων (Συνεδρίων ,Συγκεντρώσεων Τύπου, Εκθέσεων , Διαλέξεων )
  > Ηλεκτρονικό marketing