Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Χ.ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ — ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μπορούμε να σας παρέχουμε επαγγελματική βοήθεια στις ακόλουθες περιοχές:

  • ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

  • ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  • ΚΛΑΔΟΣ MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  • ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

  • ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  • ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ